Diensten

Diensten

De Externe Klachtencommissie

  • Onderzoekt en beoordeelt of de klacht in behandeling wordt genomen. Met andere woorden: is de klacht ontvankelijk conform het klachtenreglement van de opdrachtgever.
    De procedure zoals vermeld onder Onze werkwijze wordt gevolgd waaronder het houden van een hoorzitting.
  • Adviseert de opdrachtgever bij het inrichten van klachtenafhandeling.
  • Adviseert de opdrachtgever bij het opstellen of het wijzigen van een klachtenreglement.
  • Is de vraagbaak voor de interne of externe vertrouwenspersoon van de opdrachtgever.