Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hieronder vatten wij de belangrijkste feiten van de nieuwe privacywet voor de Externe Klachtencommissie (hierna EKC) samen:

EKC is volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.

EKC kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw bedrijfsnaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

EKC verwerkt uw persoonsgegevens nadat u deze zelf telefonisch of per e-mail hebt verstrekt. Dit om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen. Dit in het kader van het uitbrengen van een offerte. Verder alleen gedurende de behandeling van de klacht. De pc’s en mobiele telefoon van de klachtbehandelaars zijn beveiligd met een wachtwoord.

EKC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

EKC deelt uw gegevens nooit met andere partijen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deexterneklachtencommissie.nl
EKC zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Uw persoonlijke gegevens zijn bij EKC goed beschermd.

Met vriendelijke groet,

De Externe Klachtencommissie