Wie zijn wij

Wie zijn wij?


De leden van de Externe Klachtencommissie hebben ruime ervaring als vertrouwenspersoon en klachtenafhandelaar. De grootte en samenstelling van de commissie wordt samen met de opdrachtgever bepaald en is mede afhankelijk van de complexiteit van de klacht.

We zijn werkzaam als:

 • Lid van diverse klachtencommissies in o.a. de zorg;
 • Vertrouwenspersoon bij bedrijven, publieke instellingen in o.a. de zorg, en in de sport;
 • Adviseur medezeggenschap bij diverse bedrijven, instellingen en de sport;
 • Bemiddelaar;
 • Mediator;
 • Trainer en supervisor.

Onze deskundigheid omvat onder meer de volgende gebieden:

 • Juridische zaken waaronder het klachtrecht en Arbo wetgeving;
 • FinanciĆ«le kwesties;
 • Medezeggenschap;
 • Ethiek.

De sectoren die wij bedienen:

 • Zorg;
 • Bedrijfsleven;
 • Publieke sector;
 • Onderwijs.